واکاوی و مطالعه مسائل مربوط به روابط بین الملل و همچنان مطالب متنوع
در پیوند با توسعه

توسعه یک فرایند چند جانبه است هرچند بُِعد اقتصادی آن بیشتر  مطرح بوده است و سایر ابعاد آن کمتر مورد دقت و توجه قرار گرفته است.
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


آیا روسیه با امضای قرار داد امنیتی 

میان افغانستان و آمریکا موافق است یا مخالف؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | قرار داد امنیتی ژاپن و امریکا


(در حاشیه ای قرار داد امنیتی افغانستان با امریکا)
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


سه مکتب تأثیر گذار بر سیاست خارجی آمریکا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


دکترین اصلی امریکا در زمینه سیاست خارجی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

باور داشته باشید که کار کردن در محور یک تفکر کلان

انرژی مثبت تولید میکند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


"من سخت شیفته تأمین عدالت اجتماعی هستم"ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

 

مفاهم  و مباحث علوم سیاسی

ایده ئولوژی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

 

تقسیمات علم سیاست

کمیته ای که یونسکو در سال۱۹۴۸ برپا داشت تا اساسنامهء انجمن بین المللی علم سیاست را آماده کندُ موضوعهای مورد مطالعهء علم سیاست را بدین شرح برشمرد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

نصیحتی زیبا از شکسپیر در مورد زندگی

Shakespeare Said
شکسپیر گفت

I always feel happy, you know why?
من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟

Because I don't expect anything from anyone,
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،


Expectations always hurt ..
Life is short ..
So love your life ..
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..
زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..

Be happy .. And keep smiling .. Just Live for yourself and ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

Befor you speak » Listen
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

Befor you write » Think
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

Befor you spend » Earn
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

Befor you pray » Forgive
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

Befor you hurt » Feel
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

Befor you hate » Love
قبل از تنفر » عشق بورز

That's Life … Feel it, Live it & Enjoy it.
زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

  To complete Shakespearere. this is way I wanto say 
اینک من میگویم تا نظر شکپیر تکمیل شود.

Believe in Allah, Do good for all the people and things around you - that is life, feel it, live it, and enjoy it
به خدا ایمان داشته باش - نیکی کن به انچه در ماحول توست به انسان ها، حیوانات و همه چیز ها. زندگی این است، احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 بسم تعالی

 

با تأسف، هیچ آشی در دیگ افغانی  پخته نشد!

(در پیوند با نوروز و چگونگی تجلیل آن در کشور)

 شکوه :

در کشور من از دیگ شریعت، لقمه معشیت به گلوه روحانیت فروه رفته است؛ از مدرسه ای  شاگردان، طبقه ء طالبان قیام کرده است ؛ از دیموکراسی، شاخص های اصلی آن ستانده شده است  و  الگویی مردم فریبی و استبداد و نیرنگ مهندسی گردیده ؛ از  دایره سرنوشت و تقدیر، تدبیر و خرد، ناپدید شده ، از بساط دوستان، ابزار مغرضان فراهم شده ؛ به همین ترتیب، دایره فاسد انکشاف یافته و هنوز ادامه دارد.  ادامه دارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

ماهیت  انسان سالم:

معنویت، آزادی و مسؤلیت


معنویت هر انچه که باشد، نظر به جهان بینی فرد فرق میکند اما ارزش های معنوی در  هر گوشه و کنار جهان قابل قدر اند. آزدای که گلوآزه فرهنگ بشریت است در خانواده معنویت تولد شده است  ولی جان مطلب در مورد مسؤلیت اینست که " کافی نیست احساس کنیم که آزادی انتخاب داریم، باید مسئولیت انتخابمان را هم بپذیریم." این قانونمندی آزادی و مسؤلیت آزادی هست. برحذر! اولی بدون دومی سخت نارسا بوده و باعث هرج و مرج وسرنوشت تیر وتار میشود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

خودت را از دانش سبكبار كن!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

بهترين دين کدام است؟؟؟

«بهترين دين، آن است که از شما آدم بهترى بسازد.»


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


قدرت اندیشه

در دنیا هیچ بن بستی نیست

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

مقصر کيست و راه نجات چيست؟

در آشفتگي و نابساماني اوضاع کشور ما ، دو طبقه سخت مسؤل و قابل ملامت مي باشند؛ يکي آنانيکه از شريعت، معشيت ساختند و طبقه دومي اناني اند که معامله گري و وطن فروشي را با سياست عوضي گرفته اند.

راه نجات:

بيدار شدن و متحد شدن مردم افغانستان و استقرار "وحدت نظر" از لحاظ سياسی ميان بزرگان افغانستان و جستجوی رهبر ملی و تعين اهداف مشترک و تعهدات مشترک و وفادار ماندن بدانها.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
ماهیت شناسی نیاز عصر ماست!!!

آنهایی که امروز قسمتی از جهان را به آتش و خون کشیده، کشت و کشتار به راه انداخته، برای این است که می خواهند در چپاول ملتها و بلعیدن سرمایه ها و دسترنج آنان بر یکدیگر سبقت گیرند، و کشورهای ضعیف و عقب افتاده را تحت سلطه و اسرات خود درآورند؛ لذا به اسم آزادی، عمران و آبادی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورها و به عناوین فریبنده دیگر، هر روز در گوشه ای از جهان آتش جنگ را شعله ور ساخته میلونها تُن بمب آتش را را بر سر ملتهای بی پنها فرو می ریزند و لی باانهم دم از انسانیت و اخلاق و مدنیت زده میشود در حالیکه ضد این همه ارزش ها در واقع عمل میکنند.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 
بخوان ای هم سفر با من برای صبح آزادی
 
آزادی از دست کی؟
از دست دلالان سیاسی ، حکام مستبد و ستمگر و علمای درباری
آزادی از دست مغرضین داخلی و خارجی
 
بخوان اي همسفر با من براي صبح آزادي
در اين شبهاي سنگين دل برآر از سينه فريادي
براي مرگ اهريمن
بخوان اي همسفر بامن
بخوان كين سينه شد خونين ز بار كينه شد سنگين
...
شبي ديوار ظلمت را كنم با خون خود رنگين
مترس از دشنه و دشمن
بخوان اي همسفر با من
شب هجرت رسيد آخر به توفان ها به ساحل ها
جرس فرياد ميدارد كه بربنديد مهمل ها
به عزمي همچنان آهن
بخوان اي همسفر با من بخوان كين راه طولاني به پايان ميرسد
آخر زمستان ميرود
آري بهاران ميرسد
آخر جهان گردد چُنان گلشن بخوان اي همسفر با من
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

عالَم رحمانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

ايجاد پایگاهای دایمی در افغانستان تأمل برانگیزهست

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


 

مفهوم شناسي «ختم» و «طبع» بر قلب از منظر قرآن(1)

(خواندن این مطلب را برای دوستان توصیه می نمایم)

"امانت ادبی"


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

"پاکستان یک مسؤلیت بین المللی هست" امرالله صالح

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

 

تیپ فرهنگی افغانستان چیست؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

 

در قلمرو سکوت

کتاب خیلی جالب!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

احیای فکر دینی "بخش اول"

احیای فکر دینی"بخش دوم"

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
                             

          دوستی

دل من دیر زمانیست که می پندارد:
دوستی نیز گلیست
مثل نیلوفر و ناز
ساقه ترد و ظریفی دارد
بی گمان سنگدل است انکه روا می دارد...
جان این ساقه نازک را
دانسته
بیازارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 

من از خدا خواستم که پلیدی های مرا بزداید

  خدا گفت : نه

بقیه در ادامه این " امانت ادبی"


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 


دلخوا و روح افزای من 

 
زنده گی آخر سر آید بنده گی در کار نیســت

بنده گی گر شرط باشد زنده گی در کارنیست

با حقـــــارت گر بــــبارد بر سرت باران در

آســــمان را گو برو بارنده گی در کار نیست

گـــــر فشــــاردشمنان آبت کند مســـکین مشو

مرد باش ای خسته دل شرمند گی در کار نیست

زندگی آزادی ، انسان و استقلال اوست

بهر آزادی جدل کن، زندگی در کار نیست

The life is to finally end, so no need to lead a slave-life

 If the life is supposed to be lived under any unpleasant condition, then it would overwhele the essence of human creation
If the sky is to rain pearl, but with contempt, that rain is not desirable

If the pressure of life melts you, don't lose courage

Be courageous, and live a life deviod of shamefulness

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 

 

افغانستان يا زندان ملی - کدام یک؟

عوامل نابسامانی اوضاع در کشور

+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 
حضرت يوسف"ع"

يوسف، اسوه عفت و امانت

شيوه‏هاى دعوت حضرت يوسف(ع)

1. خدا محورى

الف) تأكيد بر توحيد -

ب) يادآورى فضل الهى و شكرگزارى دائم -

2. تبليغ عملى و غير مستقيم

الف) مقاومت دربرابر وسوسه و ترجيح زندان بر گناه -

ب) تكريم پدر و مادر -

ج - حلم، گذشت و بزرگوارى -

3. اتخاذ شيوه‏هاى متنوع براى پيشبرد دعوت

الف) تلاش براى دفع كامل اتهام

ب) زمينه‏سازى براى تأثيرگذارى بيشتر دعوت

ج) بهره‏بردارى بجا از تمام فرصت‏ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط وهاب"سائس" | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به نام پروردگار صبحدم
هديه مولف
با اروزی کامگاری کافه مسلمین و با عرض سلام خدمت خوانندگان محترم خوشحالم از اینکه حالا متیوانم اندوخته ها و نبشته ها خود را از طریق اين تارنمای انترنتی مستقل و بدون كوچكترين وابستگي؛ که هديه ناچيز مولف كوچك آن به همه افغانان از همه ملیت ها، ترکمن و ازبک و پشتون و هزاره و بلوچ و ... از همه نژاد ها؛ به آریایی تباران و پارسي زبانان است كه همه گل های یک بوستان می باشند و ايشان را از جان عزيزتر دارد ؛ و خدمتي است ميهني و آموزشي كه خدمت به ميهن و هموطنان تكليف و فريضه است كه بايد شريف و خلل ناپذير باشد و در راه انجام تكاليف ميهني نياز به حمايت مادي احدي نبايد باشد، و نخواهد بود. انتخاب موارد براي نگارش و عرضه در سايت نظرشخص مولف است.

به تازگی، نویسنده این وبلاگ بران شده است تا مسائل مربوط به روابط بین الملل را دراین تارنما بازتاب دهد.

این مسائل بعضاً نکات مهم و مورد مطالعه در عرصه بین الملل خواهد بود و بعضاً تحلیل و ارزیابی شخصی صاحب امتیاز وبلاگ از طریق این وبلاگ به نشر خواهد رسید.


با تقدیم احترامات فایقه
وهاب " سائس"
wahab_sahes@hotmail.com

پیوندهای روزانه
سخنان بزرگان
فصل عطرآگین
تارنمای نستو نادری
در مسیر قرآن
مطلب دوم
مطلب قابل چاب
سایت رسمی خواجه بشیر احمد انصار
لنک های زیبای اسلامی
قرآن مقدس
اشتعال و بیداری
سایت خاوران
دنیای ما
در آرزوی عشق - قیس عمری
دستان خسته ام را با محبت نگاهت ترمیم کن
قرآن
قرآن- برنامه زندگی
آموزشی" لسان انگلیسی"
دانشگاه آذاد اسلامی
جاویدان
دنیای لینک
منازره شعیه و سنی
سایت اهل سنت جنوب
فهرست قاری و حافظان قرآن عظیم شان
ایمان
سایت سنت و جماعت
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سایت اسلامی
حقیقت دنیا
به دنبال هدف خلقت
جوینده
مجموعه صوتی
اسلامی آموزشي تخصصي اطلاع رساني دانلود
فرهنگ آریا: فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی -و- انگلیسی به انگلیسی
وازه نامه پارسی
واژه نامه سیاسی
سپیده دم( یک سایت دیدنی)
دستور زبان ( قضیه در انگلیسی)
در صورت نداشتن Yahoo Massenger و همچنان MSN Massenger در کامپیوتر خود شما میتوانید از این سایت استفاده نمائید
لنکستان


آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
12/29/2013 - 1/4/2014
11/29/2013 - 12/5/2013
9/13/2013 - 9/22/2013
1/27/2013 - 2/2/2013
7/26/2012 - 8/11/2012
7/22/2012 - 7/28/2012
4/20/2012 - 4/26/2012
3/12/2012 - 3/19/2012
1/12/2012 - 1/20/2012
11/26/2011 - 12/12/2011
5/22/2011 - 5/28/2011
2/27/2011 - 3/5/2011
2/20/2011 - 2/26/2011
2/11/2011 - 2/19/2011
1/25/2011 - 2/10/2011
1/21/2011 - 1/27/2011
12/29/2010 - 1/4/2011
12/22/2010 - 12/28/2010
10/27/2010 - 11/12/2010
10/30/2010 - 11/5/2010
10/23/2010 - 10/29/2010
10/14/2010 - 10/22/2010
9/27/2010 - 10/13/2010
9/30/2010 - 10/6/2010
8/13/2010 - 8/22/2010
7/30/2010 - 8/5/2010
6/12/2010 - 6/21/2010
3/13/2010 - 3/20/2010
2/20/2010 - 2/26/2010
1/25/2010 - 2/10/2010
1/28/2010 - 2/3/2010
12/22/2009 - 12/28/2009
12/13/2009 - 12/21/2009
11/29/2009 - 12/5/2009
11/13/2009 - 11/21/2009
10/30/2009 - 11/5/2009
آرشيو
آرشیو موضوعی
مذهبی
سیاسی
حقوقی
علمی
پژوهشی
ورزشی
آموزشی
اشعار گونا گون
پیوندها
سایت اندیشه سیاسی اسلام
اسوه هاى قرآنى و شيوه هاى تبليغى آنان
سایت انترنتی قهرمان ملی
سایت صدای قرآن The Holy Quran
سایت قران عظیم شان
سایت بهادر
سایت اندیشها های دوکتور علی شریعتی و سایر اندیشمندان مدبر
سایت دوکتور علی شریعتی
سایت چشم انداز ایران
سایت دانش سیاسی اسلام
سایت کتب و سخنرانی های مرتضی مطهری
سایت نشریه آزاد افغانی
سایت اهل سنت
سایت مرکز اطلاع رسنانی فلسطین
سایت مرکز تحقیقات علوم اسلامی
سایت دانشکده علوم حدیث
سایت جنگ در برابر اسلام
سایت پیام مجاهد
سایت اسلام و غرب
سایت دانشکده علوم حدیث
سایت نقد ادبی
سایت قصر سفید
سایت تخصصی مولانا بلخی و شمس تبریزی
سایت موالانا جلال الدین بلخی
سایت - گلستان - مواعظ سعدی
سایت - بخش انگلیسی سعدی
سایت -فهرست جریدهای جهان
سایت - جامه نوین امپراطور امروز
سایت خبری به لسان انگلیسی
سایت اسوشیتید پرس
سایت - یادداشت های از کابل
سایت - سازمان ملل متحد
سایت دستور زبان "English"
سایت اسلامی" English"
سایت آریایی ها
سایت سازمان پارس
سایت انسجام ملی
سایت ایرنا
سایت - مطالب روزنامه ها و هفته نامه های کابل
سایت - مرامنامه متحد ملی افغانستان
سایت -استعمار سیاسی
سایت های حقوقی افغانستان
سایت - حقوق برای همه
سایت سکولاریسم
سایت - سیاست و اندیشه
سایت مرکز اطلاع رسانی شهید........
سایت دکتور عبدالکریم سورش
سایت بچه های قلم
سایت سخنرانی های آیت الله خمینی
سایت مجموعه سایت ها
سایت رادیو قرآن
سایت آموزشی
سایت فهرست سایت های اسلامی
سایت دین برحق.کام
سایت آموزشی " کامپیوتر"
سایت اهل سنت جنوب
سایت تارنماهای انترنتی
سایت تخصصی نو فلترنگ
سایت فلسفه و منطق
سایت جهان پر شمس تبریزیست کو رندی همچون مولانا
سایت تخصیصی و اموزشی " HTML"
سایت Aviny
سایت heavenregister
سایت مثنوی معنوی و دیوان کبیر
سایت - تاریخ پاکستان- به لسان انگلیسی
سایت -تاریخ ایران- به لسان انگلیسی
سایت آهنگ های ایرانی
سایت رومی " Rumi"
سایت آموزشی
دنیای سیاست
دنیای جنایت
فلسطین پوست
اخبار القاعده
اخبار جاسوسی
دنیای استخبارات
دنیای توطئه
اخبار CIA و FBI
حوادث طبعی جهان
دنیای تعبیض نژادی
نیویارک تایمز
واشینتن پوست
الجزیره
تفسیــــــــــــر نمـــــــــونـــــــه
قاری سدیس
قرائت توسط قاری صاحب سدیس
آریایی بمانیم و آریایی بشیم
پنجشیر بلاک اسپات
قرآن
قرآن برنامه زندگی
اموزش لسان
دانشگاه آذاد اسلامی
وطن
جاویدان
دنیای لنک
منازره
اهل سنت
اهل سنت
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نستعلیق
کتاب صوتی
صفات غذایی
نمونه هاي سفارش نامه ها (1)
نمونه هاي سفارش نامه ها(2)
نمونه هاي سفارش نامه ها(3)
نمونه هاي سفارش نامه ها(4)
قاري صاحب صلاح ابو خاطر - خوش آوزترین قاری
سایت آموزشي
Introduction to Public Adminstration
واشگتن پوست
پخته پرانک
خود شناسی - خدا شناسی
دوکتور علی شریعتی
وبلاگهای شریعتی
YOUTUBE MP3 Converter
ترجمه گویای فارسی قرآن کریم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM